hoặc trận đấu gặp các sự chậm trễ khác mà trọng tài cho là quá mức. Ví dụ

Scroll to Top